S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Druhy EK

Emisné kontroly


Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

- so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
- so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT),
- so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT)vybavené palubným diagnost. systémom OBD,
- so vznetovým motorom,
- so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
- so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
- so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn - benzín.


Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Druhy emisných kontrol

- emisná kontrola pravidelnú,
- emisná kontrola zvláštnu,
- emisná kontrola administratívnu.

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu