S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Druhy TK

Technické kontroly


Druhy technických kontrol

- technická kontrola
pravidelná,
- technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,
- technická kontrola
zvláštna,
- technická kontrola
administratívna,
- technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
- technická kontrola
na vydanie prepravného povolenia (CEMT),
-
opakovaná technická kontrola.

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu