S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Kategórie vozidiel

Informácie


ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ

Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje nasledovné rozdelenie kategórií.

- Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,
- Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb,
- Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov,
- Kategória O: prípojné vozidlá,
- Kategória T: kolesové traktory,
- Kategória C: pásové traktory,
- Kategória R: prípojné vozidlá traktorov,
- Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje,
- Kategória P: pracovné stroje,
- Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.


Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu