S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

KO

Informácie > Cenniky

CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY

DRUH VOZIDLA KATEGÓRIA CENA S DPH
Motocykle, trojkolky, štvorkolky
do 50 ccm L1,L2
70 €
nad 50 ccm L3,L4,L5,l6,L7
80 €

OSOBNÉ AUTOMOBILY M1 105 €

AUTOBUSY

do 5 000 kg M2
155 €
nad 5 000 kg M3
155 €

NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

do 3 500 kg N1
117 €
do 12 000 kg N2
149 €
nad 12 000 kg N3
165 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ

do 3 500 kg O1, O2
85 €
nad 3 500 kg O3
105 €
nad 10 000 kg O4
105 €

TRAKTORY a PRACOVNÝ STROJ T1,T2,T3,T4,T5 155 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ R1,R2,R3,R4 95 €


Kontrola ,, dočasne spôsobilých"
- bez overovania pravosti osvedčenia
50% z ceny kontroly
- overením pravosti osvedčenia
70 % z ceny kontroly

Opakovaná kontrola M1,N1 65 €

Pri vozidlách so symbolom G sa účtuje cena za základnú kategóriu + 15 €

V cene originality je započítaný Odborný posudok o kontrole originality ( 2x tlačivo).
V cene
je nie započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom spôsobilé a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

KONTROLNÉ NÁLEPKY

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu