S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

KO

Informácie > Cenniky

CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY

DRUH VOZIDLA KATEGÓRIA CENA S DPH
Motocykle, trojkolky, štvorkolky
do 50 ccm L1,L2
43 €
nad 50 ccm L3,L4,L5,l6,L7
59.50 €

OSOBNÉ AUTOMOBILY M1 83 €

AUTOBUSY

do 5 000 kg M2
112.50 €
nad 5 000 kg M3
129.50 €

NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

do 3 500 kg N1
86 €
do 12 000 kg N2
112.50 €
nad 12 000 kg N3
129.50 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ

do 3 500 kg O1, O2
69.50 €
nad 3 500 kg O3
76 €
nad 10 000 kg O4
76 €

TRAKTORY T1,T2,T3,T4,T5 129 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ R1,R2,R3,R4 59.50


Kontrola ,, dočasne spôsobilých"
- bez overovania pravosti osvedčeia
50% z ceny kontroly
- overením pravosti osvedčenia
70 % z ceny kontroly

Opakovaná kontrola M1,N1 60 €

Pri vozidlách so symbolom G sa účtuje cena za základnú kategóriu + 13 €

V cene originality je započítaný Odborný posudok o kontrole originality ( 2x tlačivo).
V cene
nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom spôsobilé a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

KONTROLNÉ NÁLEPKY

Kontrolná nálepka vnútorná 3 €
Kontrolná nálepka vonkajšia 3 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka KO (6+6 ks) 7 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka ND 3 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka L,O (3 ks) 9.50 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka L,O 4 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 3 €Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu