S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Obsah autolekárnicky

Informácie


Druhy lekárničiek a obsah motolekárničky a autolekárničky

Lekárničky na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci sa podľa druhu a obsahu rozdeľujú na:
a) motolekárničku,
b) autolekárničku pre osobnú a nákladnú dopravu,
c) autolekárničku pre hromadnú dopravu.

Motolekárnička obsahuje:
a) gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7,5 × 7,5 cm á 5 ks – 2 ks,
b) obväz hotový sterilný č. 3 – 1 ks,
c) obväz hydrofilný sterilný 6 cm × 5 m – 1 ks,
d) náplasť s vankúšikom 8 cm × 4 cm – 4 ks,
e) trojrohú šatku – 1 ks,
f) resuscitačné rúško s ventilom – 1 ks,
g) dezinfekčný roztok v originálnom balení – 1 ks,
h) rukavice gumové jednorazové – 1 pár,
i) náplasť hladkú 1,25 cm × 2 m – 1 ks; odporúčané.

Autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu obsahuje:
a) gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7,5 × 7,5 cm á 5 ks – 2 ks,
b) dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 – 50 ml ) v originálnom balení – 1 ks,
c) resuscitačné rúško s ventilom – 1 ks,
d) izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm × 140 cm alebo 200 cm × 150 cm – 1 ks,
e) trojrohú šatku – 2 ks,
f) rukavice gumové jednorazové – 1 pár,
g) PVC rúško 20 cm × 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm – 1 ks,
h) náplasť hladkú min. 1,25 cm × 2 m – 1 ks,
i) obväz hotový sterilný č. 4 – 3 ks,
j) obväz hydrofilný sterilný 10 cm × 5 m – 1 ks,
k) obväz hydrofilný sterilný 6 cm × 5 m – 2 ks,
l) ovínadlo pružné elastické min. 6 cm × 5 m – 1 ks,
m) náplasť s vankúšikom 8 cm × 4 cm – 10 ks,
n) nožnice nehrdzavejúce – 1 ks,
o) zatváracie špendlíky – 4 ks; odporúčané.

Autolekárnička pre hromadnú dopravu obsahuje:
a) gázu hydrofilnú skladanú 7,5 cm × 7,5 cm á 5 ks – 6 ks,
b) dezinfekčný roztok s rozprašovačom (40 – 50 ml) v originálnom balení – 3 ks,
c) resustitačné rúško s ventilom – 3 ks,
d) izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm × 140 cm alebo 200 cm × 150 cm – 3 ks,
e) trojrohú šatku – 6 ks,
f) rukavice gumové jednorazové – 3 páry,
g) PVC rúško 20 cm × 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm – 3 ks,
h) náplasť hladkú min. 1,25 cm × 2 m – 3 ks,
i) obväz hotový sterilný č. 4 – 9 ks,
j) obväz hydrofilný sterilný 10 cm × 5 m – 3 ks,
k) obväz hydrofilný sterilný 6 cm × 5 m – 6 ks,
l) ovínadlo elastické min. 6 cm × 5 m – 3 ks,
m) náplasť s vankúšikom 8 cm × 4 cm – 30 ks,
n) nožnice nehrdzavejúce – 3 ks,
o) zatváracie špendlíky – 12 ks; odporúčané.

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu