S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Potrebné doklady

Emisné kontroly


Potrebné doklady

- osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
- protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.


Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu