S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Potrebné doklady

Technické kontroly


Potrebné doklady

- Technický preukaz vozidla alebo jeho overenú kópiu.
- Osvedčenie o evidencii vozidla.
- Doklad o emisnej kontrole (EK), ak jej vozidlo podlieha. (Ak vozidlo nemá EK, je možnost urobiť ju súčasne s TK).
- Protokol o kontrole plynového zariadenia (ak je vozidlo vybavené na pohon LPG alebo CNG).
- Pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly technického stavu vozidla.

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu