S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

Povinná výbava vozidiel

Informácie

Povinná výbava osobného motorového vozidla kategória M1 (platí aj pre N1) je nasledovná:

1. náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
2. náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu s výnimkou zvláštneho výstražného svetla,
3. príručný zdvihák,
4. kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
5. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru,
6. ťažné lano určené na vlečenie vozidiel,
7. autolekárnička (autolekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
8. prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
9. bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Povinná výbava nákladných vozidiel a autobusov kategórií N2, N3, M2, M3 je nasledovná:

1. povinná výbava je rovnaká ako u osobného vozidla, s nasledovným rozšírením:
2. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg (N2, N3, M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie), resp. 12 kg (kategórie M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie),
3. jeden zakladací klin pre motorové vozidlo s mc > 3,5t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený, resp. najmenej 2 zakladacie kliny pri motorovom vozidle s troma a viacerými nápravami.
4. autolekárnička - pri vozidlách kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu, pri vozidlách kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na
sedenie sú dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2, O3, O4 a Rb2, Rb3, Rb4 je nasledovná:

1. náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,
2. jeden zakladací klin pri prípojnom vozidla s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e ) je nasledovná:

1. náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
2. náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch alebo svietidlách s vymeniteľným zdrojom svetla, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu,
3. motolekárnička.

Povinná výbava traktorov a pracovných strojov kategórie T a PS je nasledovná:

1. náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
2. náhradné vláknové žiarovky, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu s výnimkou zvláštneho výstražného svetla,
3. príručný zdvihák,
4. kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
5. autolekárnička (použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
6. prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27,
7. bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
8. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
9. jeden zakladací klin pre traktory s mc > 3,5t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený.

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu