S.T.K. s.r.o Michalovce


Go to content

STK

Informácie > Cenniky

CENY ZA VÝKON TECHNICKÝCH AEMISNÝCH KONTROL MOTOROVÝCH
VOZIDIEL AICH PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL

Ceny za technické kontroly sDPH
Motocykle (L
) 15,00
Osobné anákladné M1, N1
24,00
Osobné anákladné M1, N1 + plyn
29,00
Nákladné vozidlá, autobusy N2, N3, M2, M3
42,00
Nákladné vozidlá, autobusy N2, N3, M2, M3 (plyn. pohon)
46,00
Prípojné za nákladné vozidlá O2, O3, O4,
25,00
Traktory T
32,00
Pracovný stroj
30,00
Nákladné vozidlá ECMT
70,00
Prípojné vozidlá ECMT
40,00
Prípojné traktor
20,00
Kontrol á nálepka
3,00
Osvedčenie
3,00
Nálepka CEMT
4,00

DOVOZ
Motocykle (L)
16,00
Osobné anákladné M1, N1
35,00
Nákladné vozidlá, autobusy N2, N3, M2, M3
44,00
Prípojné za nákladné vozidlá O2, O3, O4,
27,00
Traktory
39,00

Ceny opakovaných kontrol do 60 dní od vykonania kontroly

Motocykle (L
) 6,00
Osobné anákladné M1, N1
10,00
Nákladné vozidlá, autobusy N2, N3, M2, M3
15,00
Prípojné za nákladné vozidlá O2, O3, O4,R
12,00
Traktory
15,00
Nákladné vozidlá ECMT
30,00
Prípojné vozidlá ECMT
19,00

Ceny za administratívnu kontrolu
M1,N1,N2,N3,M2,M3,O2,O2,O4,T - TK, EK
7,00
Nákladné vozidlá ECMT - TK
12,00


Cena za zvláštnu kontrolu 10,00

Vystavenie opis protokolu TK, EK, ECMT 5,00

Úvod | Technické kontroly | Emisné kontroly | Kontroly originality | Informácie | OP KaHR | Site Map


Back to content | Back to main menu